Preview welwitschia2.jpg

Welwitschia mirabilis, a strange endemic plant of Namibia

File: welwitschia2.jpg

Title: Welwitschia mirabilis, a strange endemic plant of Namibia

Credit: Gerhard Hüdepohl / atacamaphoto