Preview welwitschia3.jpg

Welwitschia mirabilis, a very strange endemic plant of Namibia

File: welwitschia3.jpg

Title: Welwitschia mirabilis, a very strange endemic plant of Namibia

Credit: Gerhard Hüdepohl / atacamaphoto