Preview D8A6956.jpg

Patagonian Kingfisher (Megaceryle torquata)

File: D8A6956.jpg

Title: Patagonian Kingfisher (Megaceryle torquata)

Patagonian Kingfisher (Megaceryle torquata)

Credit: Gerhard Hüdepohl / atacamaphoto